vode-ne-damo

Voda. H2O. Nekateri pravijo, da je voda »samo« voda, a to še zdaleč ni tako. Če nimamo čiste pitne vode, je ogroženo preživetje celotne človeške skupnosti, vasi, mesta, države, kontinenta in celega planeta. Brez vode ni življenja – človek, hočeš nočeš, za svoje preživetje nujno potrebuje vodo. Pitno. Čisto. Iz neokrnjene narave.

Voda ni zgolj tekočina, je tudi energija, ki nosi s sabo določeno informacijo. Dr. Masaru Emoto je s svojimi raziskavami dokazal, da na kakovost vode vplivajo tudi naše misli in besede. Voda, ki je izpostavljena radosti, ljubezni, sočutju, hvaležnosti… tvori povsem drugačne kristale kot voda, ki je izpostavljena jezi, malodušju, žalosti, kletvicam.

vode-ne-damo-1

V naši mali Sloveniji se vse premalo zavedamo, kakšno darilo je to, da imamo na voljo dokaj čisto pitno vodo, saj se do nje obnašamo vse bolj mačehovsko, kakor da, če je na razpolago danes, bo tudi še jutri.

Pohlep korporacij, ki se pritajeno udejanja skozi državne organe, je brezmejen. To je dokazala tudi naša režimska politika, ki skuša naše vode »razprodati« požrešnemu kapitalu. A kot pravi tista znana TV reklama, če jo malce spremenimo: »Ne, ne, ne bo vam uspelo, to je naša voda!«

V zadnjem letu dni nam korak za korakom jemljejo našo svobodo pod pretvezo »našega zdravja«, sedaj pa nam hočejo spet s prevaro (ne najdem druge besede, a še ta je premila) vzeti še čisto pitno vodo. Vladni ukrepi in sklepi, katerim složno prikimavajo leve in desne parlamentarne stranke, so vse bolj izdajalski do slovenskega naroda. Vlada in parlament, ki bi morala delovati v korist ljudi, ravnata ravno nasprotno, saj služita kapitalu in dobičku ter še naprej razprodajata naše temeljne, od Boga dane dobrine in naravna bogastva, vključno z vodo.

Vlada si je zamislila, kako bo v »senci« korona ukrepov in cepilne propagande, neopazno in brez sodelovanja stroke in javnosti, sprejela določene problematične zakonodajne novosti, povezane z našimi vodami in vodnimi viri. Toda vode in vodni viri ne morejo in ne smejo nikoli postati zasebna lastnina korporacij, to je osnovna življenjska dobrina vsakega naroda, namenjena vsemu prebivalstvu Slovenije. In to moramo sedaj s svojim podpisom podane referendumske zahteve zoper sporni Zakon o vodah, tudi jasno povedati vse državljanke in državljani.

Če vas zanima kaj več o tem, kaj vse se je dogajalo v preteklih mesecih okoli slovenskih voda, kakšen nepravilnosti so se odvijale v vladi in parlamentu, si lahko preberete članke tukaj.

Trenutno pa je najbolj pomembno to, da do 24. 5. 2021 zberemo 40.000 podpisov, ki jih je treba ali osebno overiti na Upravni enoti ali pa oddati preko E-uprave z digitalnim podpisom. Zaradi načrtno ustvarjene zmede s strani naših političnih veljakov sta na razpolago kar dve zahtevi za referendum.

Sam sem pred dnevi preko E-uprave oddal podpisa za obe pobudi, kajti če želimo imeti referendum za ohranitev čiste pitne vode in dostopnosti do slovenskih voda, mora vsaj ena od teh dveh referendumskih zahtev zbrati 40.000 podpisov.

Časa za oddajo ni več veliko, le še dobrih 10 dni. A dovolj za to, da v tem času tudi ti prispevaš svoj podpis.

Ker se ob tem poraja še nekaj dodatnih vprašanj, navajam še sledeče:

  1. Na UE vas morajo sprejeti kadarkoli in ne samo v času uradnih ur – to določa 2. odstavek 16.b člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.
  2. Na UE se vam treba naročati in ni treba čakati v vrsti, saj je podpisovanje referendumske zahteve prioriteta.
  3. Pobudo za razpis referenduma sta vložili dve iniciativi, vendar pa bo razpisan en sam referendum.

Kako torej najlažje oddate podpis?

  • Referendumska zahteva – 883 – VODE NE DAMO

Obiščite www.vodenedamo.si, kjer si lahko natisnete obrazec in ga izpolnite. Pozor – pazite na pravilnost vpisanih podatkov in čitljivost, saj se pri štetju izločajo podpisi, ki imajo slovnične napake.

Obrazec – ne glede na to ali ste ga izpolnili doma ali na UE – morate obvezno podpisati pred uradno osebo na katerikoli Upravni enoti.

Ko dobite od uradne osebe žig, lahko obrazec:

Če boste oddali obrazec preko E-uprave, potem je direktna povezava do oddaje obrazca tukaj – https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=5126.

  • Referendumska zahteva – 884 – ZA PITNO VODO

Obiščite www.zapitnovodo.si, kjer si lahko natisnete obrazec in ga izpolnite. Pozor – pazite na pravilnost vpisanih podatkov in čitljivost, saj se pri štetju izločajo podpisi, ki imajo slovnične napake.

Obrazec – ne glede na to ali ste ga izpolnili doma ali na UE – morate obvezno podpisati pred uradno osebo na katerikoli Upravni enoti.

Ko dobite od uradne osebe žig, lahko obrazec:

  • pošljete na naslov: Zavod Raziskovalni inštitut 8. marec, p.p. 1717, 1101 Ljubljana
  • oddate na kateri od lokacij, ki jih najdete tukaj https://zapitnovodo.si/lokacije/

Če boste oddali obrazec preko E-uprave, potem je direktna povezava do oddaje obrazca tukaj – https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=5125.

In seveda seznanite z obema pobudama čim več svojih prijateljev in znancev, saj gre za našo vodo.

Prepričan sem, da nam bo uspelo, kajti ne gre samo za nas, ampak tudi na naše zanamce. V mislih imejmo, da vode ne damo … in pika!

vode-ne-damo-2

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here